حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجا

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

حذف کردن برنامه ای که از طریق کنترل پنل حذف نمیشه  

امروز یه نرم افزار داشتم و میخواستم حذفش کنم ، اما نمی شد. حتی از یه نرم افزار کمکی برای آن اینسال کردن استفاده کردم اونم جواب نداد. توی نت سرچ زدم و یه پیج دیدم که روش حذف نرم افزار رو از داخل رجیستری یاد می داد و خیلی راحت و عالی حذف شد. البته خارجیه ولی فکر می کنم مراحل رو که نوشته به راحتی می تونید انجام بدیداینجافقط آیکن نرم افزار رو دسکتاپ مونده بود که اونو حذف کردم 

ادامه مطلب  

چت لرستان خرم آباد کوهدشت  

لرستان خرم آباد کوهدشت
لینک=Removeفحش و بی ادبی=Removeگیف و عکس +18=Remove پی وی بدون اجازه =Remove
لینک عضویت گروه تلگرام لرستان خرم آباد کوهدشت
 
در صورت کار نکردن لینک بالا برای دریافت لینک جدید وارد لینکدونی ما بشید
 
همه با کلیک در اینجا در بانک گروه و کاناله خفن ما عضو بشید
فقط افراد 18 بیان خواهشا خیلی خفنه اینجا
تبلیغ رایگان کانال و گروه شما
 
اگه کانال با کلیک باز نشد این آی دی کانال هستش:
@List_Telegram
 

ادامه مطلب  

چت لرستان خرم آباد کوهدشت  

لرستان خرم آباد کوهدشت
لینک=Removeفحش و بی ادبی=Removeگیف و عکس +18=Remove پی وی بدون اجازه =Remove
لینک عضویت گروه تلگرام لرستان خرم آباد کوهدشت
 
در صورت کار نکردن لینک بالا برای دریافت لینک جدید وارد لینکدونی ما بشید
 
همه با کلیک در اینجا در بانک گروه و کاناله خفن ما عضو بشید
فقط افراد 18 بیان خواهشا خیلی خفنه اینجا
تبلیغ رایگان کانال و گروه شما
 
اگه کانال با کلیک باز نشد این آی دی کانال هستش:
@List_Telegram
 

ادامه مطلب  

گروه چت تلگرام خنده گرام  

خنده گرام
قوانین گروه لینک=Removeفحش و بی ادبی=Removeگیف و عکس +18=Remove پی وی بدون اجازه =Remove
لینک عضویت گروه تلگرام خنده گرام
 
در صورت کار نکردن لینک بالا برای دریافت لینک جدید وارد لینکدونی ما بشید
 
همه با کلیک در اینجا در بانک گروه و کاناله خفن ما عضو بشید
فقط افراد 18 بیان خواهشا خیلی خفنه اینجا
تبلیغ رایگان کانال و گروه شما
 
اگه کانال با کلیک باز نشد این آی دی کانال هستش:
@List_Telegram
 

ادامه مطلب  

گروه چت تلگرام خنده گرام  

خنده گرام
قوانین گروه لینک=Removeفحش و بی ادبی=Removeگیف و عکس +18=Remove پی وی بدون اجازه =Remove
لینک عضویت گروه تلگرام خنده گرام
 
در صورت کار نکردن لینک بالا برای دریافت لینک جدید وارد لینکدونی ما بشید
 
همه با کلیک در اینجا در بانک گروه و کاناله خفن ما عضو بشید
فقط افراد 18 بیان خواهشا خیلی خفنه اینجا
تبلیغ رایگان کانال و گروه شما
 
اگه کانال با کلیک باز نشد این آی دی کانال هستش:
@List_Telegram
 

ادامه مطلب  

گروه چت تلگرام خنده گرام  

خنده گرام
قوانین گروه لینک=Removeفحش و بی ادبی=Removeگیف و عکس +18=Remove پی وی بدون اجازه =Remove
لینک عضویت گروه تلگرام خنده گرام
 
در صورت کار نکردن لینک بالا برای دریافت لینک جدید وارد لینکدونی ما بشید
 
همه با کلیک در اینجا در بانک گروه و کاناله خفن ما عضو بشید
فقط افراد 18 بیان خواهشا خیلی خفنه اینجا
تبلیغ رایگان کانال و گروه شما
 
اگه کانال با کلیک باز نشد این آی دی کانال هستش:
@List_Telegram
 

ادامه مطلب  

چگونگی پاک کردن هیستوری گوگل  

هر زمان که وارد یکی از حساب‌های کاربری خود مثل حساب گوگل پلاس، جیمیل، و ... میشوید، کلیه جستجوهای اینترنتی شما، ثبت و در بین سرویسهای آنلاین گوگل شما به اشتراک گذاشته میشود.
به این ترتیب گوگل می تواند طبق علایق شما موضوعات جذاب‌تری را به شما پیشنهاد کند.
تا پیش از سال 2012 میلادی چنین اطلاعاتی تنها برای هر یک از برنامههای تحت وب گوگل به صورت مجزا استفاده میشد، یعنی اگر کلیپی را در یوتیوب دیده بودید یا سایت یا اطلاعاتی را از طریق موتور جستجوی گ

ادامه مطلب  

چگونگی پاک کردن هیستوری گوگل  

هر زمان که وارد یکی از حساب‌های کاربری خود مثل حساب گوگل پلاس، جیمیل، و ... میشوید، کلیه جستجوهای اینترنتی شما، ثبت و در بین سرویسهای آنلاین گوگل شما به اشتراک گذاشته میشود.
به این ترتیب گوگل می تواند طبق علایق شما موضوعات جذاب‌تری را به شما پیشنهاد کند.
تا پیش از سال 2012 میلادی چنین اطلاعاتی تنها برای هر یک از برنامههای تحت وب گوگل به صورت مجزا استفاده میشد، یعنی اگر کلیپی را در یوتیوب دیده بودید یا سایت یا اطلاعاتی را از طریق موتور جستجوی گ

ادامه مطلب  

چگونگی پاک کردن هیستوری گوگل  

هر زمان که وارد یکی از حساب‌های کاربری خود مثل حساب گوگل پلاس، جیمیل، و ... میشوید، کلیه جستجوهای اینترنتی شما، ثبت و در بین سرویسهای آنلاین گوگل شما به اشتراک گذاشته میشود.
به این ترتیب گوگل می تواند طبق علایق شما موضوعات جذاب‌تری را به شما پیشنهاد کند.
تا پیش از سال 2012 میلادی چنین اطلاعاتی تنها برای هر یک از برنامههای تحت وب گوگل به صورت مجزا استفاده میشد، یعنی اگر کلیپی را در یوتیوب دیده بودید یا سایت یا اطلاعاتی را از طریق موتور جستجوی گ

ادامه مطلب  

چگونگی پاک کردن هیستوری گوگل  

هر زمان که وارد یکی از حساب‌های کاربری خود مثل حساب گوگل پلاس، جیمیل، و ... میشوید، کلیه جستجوهای اینترنتی شما، ثبت و در بین سرویسهای آنلاین گوگل شما به اشتراک گذاشته میشود.
به این ترتیب گوگل می تواند طبق علایق شما موضوعات جذاب‌تری را به شما پیشنهاد کند.
تا پیش از سال 2012 میلادی چنین اطلاعاتی تنها برای هر یک از برنامههای تحت وب گوگل به صورت مجزا استفاده میشد، یعنی اگر کلیپی را در یوتیوب دیده بودید یا سایت یا اطلاعاتی را از طریق موتور جستجوی گ

ادامه مطلب  

شست وشوي کاغذ ديواري  

 پاک کردن لکه های کاغذ دیواریبرخی از زنان خانه دار برای نظافت خانه اهمیت زیادی قائل اند . بعضی حتی وسواس دارند و این تمیزی را برای دیوارها نیز خواهان هستند.به همین دلیل استفاده از کاغذ دیواری را به این نوع بانوان توصیه میکنیم.در صورتی که در پوشش سقف و یا دیوارهای خانه خود از کاغذ دیواری استفاده نموده اید جهت خانه تکانی نیازمند شستشو و یا تعویض آن خواهید بود. بسته به نوع، جنس لایه های کاغذ و همچنین چسب مورد استفاده در اجرای کاغذ دیواری

ادامه مطلب  

شست وشوي کاغذ ديواري  

 پاک کردن لکه های کاغذ دیواریبرخی از زنان خانه دار برای نظافت خانه اهمیت زیادی قائل اند . بعضی حتی وسواس دارند و این تمیزی را برای دیوارها نیز خواهان هستند.به همین دلیل استفاده از کاغذ دیواری را به این نوع بانوان توصیه میکنیم.در صورتی که در پوشش سقف و یا دیوارهای خانه خود از کاغذ دیواری استفاده نموده اید جهت خانه تکانی نیازمند شستشو و یا تعویض آن خواهید بود. بسته به نوع، جنس لایه های کاغذ و همچنین چسب مورد استفاده در اجرای کاغذ دیواری

ادامه مطلب  

کانفیگ فایروال CENTOS WEB PANEL بخش اول  

برای مدیریت این مورد بر روی firewall
کلیک نمایید و در این قسمت می توانید تنظیمات فایروال را انجام دهید. صفحه
زیر را پس از کلیک نمودن در آیکون فایروال مشاهده خواهید کرد:
قسمت اول firewall manager می باشد. که در این
قسمت می توانید فایروال خود را فعال و غیر فعال، ریستارت ، کانفیگ و وضعیت
سرویس فایروال را مشاهده بفرمایید. برای فعال سازی فایروال بر روی enable
firewall و برای غیر فعال ساختن آن را بر روی disable firewall کلیک
نمایید. برای ریستارت فایروال بر روی گزینه restart ک

ادامه مطلب  

کانفیگ فایروال CENTOS WEB PANEL بخش اول  

برای مدیریت این مورد بر روی firewall
کلیک نمایید و در این قسمت می توانید تنظیمات فایروال را انجام دهید. صفحه
زیر را پس از کلیک نمودن در آیکون فایروال مشاهده خواهید کرد:
قسمت اول firewall manager می باشد. که در این
قسمت می توانید فایروال خود را فعال و غیر فعال، ریستارت ، کانفیگ و وضعیت
سرویس فایروال را مشاهده بفرمایید. برای فعال سازی فایروال بر روی enable
firewall و برای غیر فعال ساختن آن را بر روی disable firewall کلیک
نمایید. برای ریستارت فایروال بر روی گزینه restart ک

ادامه مطلب  

آموزش برداشتن قفل سامسونگ بدون پاک شدن اطلاعات  

در این روش نیاز به نصب کاستوم ریکاوری روی گوشی دارید که با یک سرچ ساده میتونید کاستوم ریکاوری مخصوص گوشیخودتون رو پیدا کنید و روی گوشی نصب کنیدنکته 1: این روش برای تمامی گوشی های اندرویدی که کاستوم ریکاوری روی آنها نصب هست جواب میدهنکته 2: برای نصب کاستوم ریکاوری روی دیگر گوشی ها احتمال پاک شدن اطلاعات وجود داردخب آموزش برداشتن قفل سامسونگ رو شروع میکنیمابتدا فایل remove android lock رو از پایین مطلب دانلود کنید و به مموری انتق

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

How to update Xhorse Condor XC-mini power supply  

Xhorse released new power supply adapter with battery for Condor XC-Mini key cutting machine with which you can cut 40 keys per charge.How to change/update Condor XC-Mini built-in power supply? 1.Remove the screws.2.Remove the shell.3.Rotate the little round screw to the innermost.4.Then we need to remove the clip.Pull it out.5.Rotate the screws on both sides,remove out the clip.6.Use insulating tape to connect two cables together.7.Lay down condor mini machine.Remove the screws.8.Take out the board.Unplug the clip.Rotate two screws to remove the cables from the PCB.9.Here two separate yellow color cable,number 7 and 6.10.Number 6 cable is connected to 12 on clip.Cable 7 connects with 11. Lock the screws.11.Put back

ادامه مطلب  

حذف frp سامسونگ j730f/ds  

حذف frp سامسونگ j730f/ds

  ۲۰۱۸ RESET FRP حذف اکانت گوگل J730F نسخه باینری U2  فایل کم حجم وکاملا کاربردی در ۲دقیقه همراه آموزش بدون صرف زمان وهزینه های اضافی   SAMSUNG RESET FRP   FRP Remove | J7 2017 | J730F | Android 7.0 | Binary U1 ,U2     حل مشکل FRP سامسونگ J730F وj730f/ds اندروید ۷٫۰ در ادامه ... حذف اکانت گوگل J730F نسخه باینری U1  اضافه شد   این روش توسط تیم موبیرام رام تست شده و صد در صد تضمینی میباشد   بدون نیاز به فایل کام ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود نرم افزار بهینه ساز قدرتمند Power Clean 2.9.9.27 – اندروید  

دانلود نرم افزار بهینه ساز قدرتمند Power Clean 2.9.9.27 – اندروید


دانلود نرم افزار بهینه ساز قدرتمند Power Clean 2.9.9.27 – اندروید
Power Clean یک برنامه پاک کننده و بهینه ساز قدرتمند برای اندروید می باشد که با ارائه ویژگی های مختلف امکان حذف ناخواسته مطالب گوشی را از بین برده و شما می توانید فضای زیادی از حافظه خود را نیز آزاد نمایید. در این برنامه می توانید فایل ها و برنامه های خود را مدیریت کرده و با حذف برنامه های غیر ضروری از هنگ بودن گوشی خود جلوگیری کرده

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  

Xhorse VVDI پروژسترون، نویس XPROG و R280 خوانده BMW 5M48H cas4  

خواندن BMW 5M48H cas4، برنامه نویسان کار اختیاری هستند Xhorse VVDI پرسه ، نویس XPROG 5.5 ، نویس XPROG 5.6 ، نویس XPROG 5.7 ، به علاوه R280 و SMOK، و غیره انتخاب 1: VVDI نرم افزار خواندن cas4 5M48H
Xhorse VVDI نرم افزار می توانید به خواندن و نوشتن 5M48H.
در اینجا چگونه به خواندن 5M48H با استفاده از Xhorse VVDI پرسه .
روش:
نسخه ی نمایشی ویدئو: https://www.youtube.com/watch؟v=ZWrQdha-OO8&feature=youtu.be

گسترش VVDI نرم افزار نرم افزار، نوع انتخاب، ساخت و مدل به عنوان MC9S12XEP100)
کلیک کنید "دیاگرام سیم کشی"
به حداکثر رسان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  >